. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Untitled Document
Препоръчваме Ви
2434 Курсова работа Бизнес план на хотел "Мираж"
2194 Курсова работа Анализ на фирма "Карина" АД
2210 Дипломна работа Финансово-икономически анализ на фирма "Елкабел" АД
2075 Въпроси за държавен изпит Въпроси за държавен изпит по Икономика (вж.още информация)
1282 Други Сценарий на тържество за края на учебната година (за 4 клас)
2213 Лекции Лекции по корпоративни финанси
2164 Курсова работа Доклад за проведен преддипломен стаж във фирма "..." АД
1288 Други Технология за производство на хранителни продукти - баници, закуски, козунаци, кифли и др.
2218 Курсова работа Бизнес план за разширение на хотел - ресторант
2517 Дипломна работа Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на организацията на ЕТ "Пластика"
2214 Дипломна работа Анализ на разходите на предприятието
2519 Дипломна работа Стратегически мениджмънт в "Транс комс" ООД и възможностите за промяна в мениджмънта на персонала
2199 Курсова работа Бизнес план на фирма, производител на опаковки
2108 Курсова работа Проект за създаване на овцеферма
1198 Лекции Основи на финансите
2190 Дипломна работа Съвременна теория на портфейлите – риск, възвръщаемост, моделът за оценяване на капиталовите активи за българската фондова борса
1669 Курсов проект Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност
2534 Реферат Екологични проблеми при замърсяване на водите от промишлени, битови и селскостопански отпадъци
2099 Дипломна работа Управление на конфликтите в организацията
2485 Курсова работа Маркетингова дейност на "Арома" АД
2141 Курсова работа Организационна форма и структура, управление и развитие на фирма ЕТ “...”
2125 Бизнес план Бизнес план за получаване на кредит на фирма "Омуртаг Автотранспорт" АД
2507 Дипломна работа Актуални проблеми на здравното възпитание в начална училищна възраст
2335 Бизнес план Бизнес план на хипермаркетите за битова електроника "Технополис"
2307 Курсова работа Разработване на маркетингова стратегия на фирма "Тесо Ди Биела" ЕООД
2510 Доклад Доклад за проведен стаж
2442 Дипломна работа Съвременни аспекти в техниката на реализация на международни лизингови сделки
1232 Реферат Развити теми по Стопанска история (6 теми)
2178 Лекции Лекции по публична администрация
1916 Курсова работа Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция. Олигопол
2012 Курсова работа Анализ на печалбата и рентабилността от продажбите на продукцията на фирма “Рила-Стил”-ООД
2454 Реферат Анализ на рентабилността
2258 Дипломна работа Анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма "Агротранс Инженеринг" ЕООД
1004 Курсова работа - План конспект Урок в Начално училище - по литература в 3 клас
1556 Дипломна работа Мотивация на персонала
2102 Дипломна работа Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция
2150 Курсова работа Създаване на web сайт
2389 Курсова работа Доклад за проведен стаж
2545 Дипломна работа Анализ на финансовото състояние на фирма “Екодринк” ООД
1170 Курсова работа Задължително здравно осигуряване в България
2244 Курсова работа Електронен маркетинг. Същност и приложение
2539 Реферат Финансов контрол и одиторски стандарти
2542 Дипломна работа Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет
2367 Курсова работа Методическа Разработка на урок по Финанси
2543 Дипломна работа Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет на предприятията в областта на туризма
2532 Курсова работа Структура, организация и функции на данъчната администрация
2018 Курсова работа Маркетингов план на фирма "Ордеон" ООД
1662 Курсова работа Фактори оказващи влияние върху платежния баланс на Австралия през периода 1994-2002 година
2308 Курсова работа Маркетингов план на "Зиесто" АД - гр. Варна
2234 Реферат Източници на правото
2260 Курсова работа Бизнес план за заведение тип "Италианска пицария"
1011 Реферат Предучилищна педагогика - Характеристика на играта
1633 Дипломна работа Проектиране на сайт за електронно обучение
2216 Дипломна работа Електронен магазин в Интернет
2191 Лекции Лекции по международно частно право
2319 Курсова работа Дания
2116 Дипломна работа Основни тенденции в международните икономически отношения: стоки, услуги и интелектуални продукти
1005 Курсова работа - План конспект Урок в Детска градина
2019 Курсова работа Заетост и безработица
2313 Курсова работа Икономо-географска характеристика на община Смолян
1640 Дипломна работа Атестиране (оценяване работата) на служителите в държавната администрация
1740 Реферат Същност на публичните финанси
1278 Бизнес-план Бизнес-план за създаване на кравеферма за производство на краве мляко от 100 бр. дойни крави
2538 Дипломна работа Маркетингова стратегия за управление на хотел “Царевец” – Златни Пясъци
2106 Курсова работа Проект за създаване на фамилни ферми за отглеждане на 10, 20, 45 И 50 броя млечни крави
2242 Курсова работа Анализ на производителността на труда и влиянието на трудовите фактори върху изпълнението на производствената програма
2094 Дипломна работа Мотивация за труд и привързаност към организацията
2531 Дипломна работа Православната икона в обучението по изобразително изкуство - познавателни и възпитателни функции
2336 Курсова работа Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ “Царица Йоанна”ЕАД
2546 Дипломна работа Анализ на финансовото състояние на предприятието
1967 Курсова работа Оценка и атестация на персонала
2163 Реферат Външна и вътрешна политика на държавата
1230 Реферат Гръко-персийските войни
2265 Курсова работа Агенция "Митници"
2279 Курсова работа Дистрибуционни канали на ЗПАД “БУЛСТРАД”
1912 Курсова работа Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса
1240 Курсова работа Тенденции в развитието на селския туризъм в местност "Батова"
2536 Курсова работа Сравнителен анализ на концесионно съглашение и сделка В.О.Т.
2261 Курсова работа Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “...” ООД
2097 Реферат Същност и структура на местното самоуправление
1387 Дипломна работа Управление процеса на възпроизвеждане в полиграфията
2363 Курсова работа Приложимото право относно семейноправните и наследствените отношения според международното частно право на България и Германия – сравнителен анализ
1607 Въпроси за изпит 76 въпроса за изпит по Международни икономически отношения
1231 Реферат Шумер и Акад
2415 Реферат Арабско-израелският конфликт
2439 Курсова работа Право на международния транспорт. Въздушен Транспорт
1631 Дипломна работа Разпределена система за управление на база данни
1345 Реферат Девиантно поведение
1920 Курсова работа Пазар на земя и пазар на капитал
2483 Курсова работа Актуални проблеми на здравното възпитание при децата в начална училищна възраст
1431 Проект Информационни технологии в електронната търговия
1354 Други План за социална рехабилитация
1241 Курсова работа Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция
1931 Курсова работа Банково дело и парична политика
1599 Реферат Управление на работната сила. Проектиране на работното място
1424 Проект Характеристика на клиентопотока в курорт Синая, Румъния
2245 Дипломна работа Проблеми на технологията и организацията на контрола в социалното осигуряване
1909 Курсова работа Механизъм на пазарното равновесие. Еластичност
1094 Дипломна работа Психолого-педагогически аспекти на обучението
2494 Курсова работа Компютьрни информационни системи и приложни програмни продукти в социалното и пенсионно осигуряване

Untitled Document
Анкета

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2003 - 2009