. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика на предприятието
 
 
Каталожен номер:
9754
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика на предприятието
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Типологизация на предприятията в България
Страници:
36 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
14.11.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Увод
2. Типологизация според критерий „правна форма“
2.1. Търговски дружества - определение
2.2. Видове търговски дружества
2.3.1 Събирателното дружество
2.3.2 Командитното дружество
2.3.3 Дружеството с ограничена отговорност
2.3.4 Еднолично дружество с ограничена отговорност
2.3.5 Акционерното дружество
2.3.6 Еднолично акционерно дружество
2.3.7 Командитното дружество с акции
3. Типологизация според критерий „отраслова принадлежност“
3.1. Кратко въведение по темата
3.2. Предприятие в селското стопанство
3.3. Предприятие в промишлеността
3.4. Предприятие в енергетиката
3.5. Предприятие в строителството
3.6. Вътрешна търговия; хотелиерство и ресторантьорство
3.7. Транспортни съобщения
3.8. Услуги
3.9. Туризъм
3.10. Финансови предприятия
4. Типологизация според критерий „големина“
4.1. Основни положения и определения
4.2. Брой и структура на предприятията
4.3. Заетост в предприятията
4.4. Структура на предприятията по икономически дейности
4.5. Структура на предприятията по райони на планиране
4.6. Бизнес демография
4.7. Очаквания за развитието на МСП
4.8. Приходи и разходи на предприятията
4.9. Дълготрайни материални активи (ДМА)
4.10. Брой и структура на заетите лица
4.11. Структура на заетостта по икономически дейности
5. Използвани източници и литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019