. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Телекомуникации
 
 
Каталожен номер:
9726
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Телекомуникации
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проектиране на хибридна комуникационна система
Страници:
62 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2012
Добавена в сайта на:
08.11.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


УВОД........................................................................................................................................3

ГЛАВА 1
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА ПО ЛИТЕРАТУРНИ ДАННИ
1.1. Характеристики...................................................................................................................4
1.2. Фактори, влияещи върху FSO системите.........................................................................4
1.2.1. Избор на дължина на вълната и безопасност на човешкото око................................................................................................................................................4
1.2.2. Коеф. на екстинкция......................................................................................................5
1.2.3. Атмосферна турболентност....................................................................................8
1.2.4. Механични вибрации на излъчващата антена......................................................10
1.2.5. Фоново лъчение...........................................................................................................10
1.3 РРЛ характеристики.............................................................................................11
1.4.FSO и RF връзките............................................................................................................13
1.5. Нормативни документи...................................................................................................14

ГЛАВА 2
ТЕОРЕТИЧНО РЕШЕНИЕ НА ПОСТАВЕНАТА ЗАДАЧА
2.1. РРЛ............................................................................................................................ 15
2.1.1. Механизми на разпределение на радиовълните.....................................................15
2.1.2. Снемане на профила на трасето.............................................................................17
2.1.3. Изследване на надеждността на радиовръзките при милиметровия обхват.........................................................................................................................................19
2.2. FSO……………………………………………………………….………………………………………………………….21
2.2.1. Алгоритъм за определяне на основния качаствен показател BER на FSO при отчитане на съвместното влияние на флуктуациите на атмосферната прозрачност, на механичните вибрации и на атмосферната турбулентност........................................................................................................................21
2.2.2. Метод за енергийно оразмеряване на FSO с отчитане на случайния характер на атмосферната екстинкцията, на турбулентните нееднородности на атмосферата и на механичните вибрации на апаратурата, водещи до отклонения на лазерния сноп.............................................................................................................................................25
2.2.3. Дефиниционна област.....................................................................................................30

ГЛАВА 3
ОПИСАНИЕ НА АПАРАТНАТА И СОФТУЕРНАТА ЧАСТ
3.1. Основни компоненти на RF системата.....................................................................31
3.2. Оптично лъчение - източници.....................................................................................35
3.3.1. Предавателна част.....................................................................................................36
3.3.2. Приемна част................................................................................................................37

ГЛАВА 4
ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ
4.1. Изходни цифрови данни за FSO система....................................................................39
4.2. Енергийно оразмеряване на FSO система.................................................................40
4.3. Изходни цифрови данни за RF система........................................................................46
4.4. Енергийно оразмеряване на RF система...........................................................................47
4.5. Определяне профила на релеф.........................................................................................48
4.6. Ниводиаграма.....................................................................................................................49

ГЛАВА 5
ИКОНОМИЧЕСКА ОТЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
И ТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ.................................................................................................49

ГЛАВА 6
ПРИЛОЖИМОСТ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА..........................................................................51

ГЛАВА 7
ИЗВОДИ И ПРЕТЕНЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ................................53

ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ.....................................................................................................56
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ..................................................................................................59
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА....................................................................................................61
СЪДЪРЖАНИЕ..........................................................................................................................62 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018