. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ПУНУП
 
 
Каталожен номер:
9608
Област:
Педагогика
Дисциплина:
ПУНУП
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
НАЧАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА СОУ
Страници:
43 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Година:
2013
Добавена в сайта на:
20.10.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод................................................................................................................. 1
Глава първа: Теоретична постановка на проблема
1.1. Гражданското образование и икономическото образование като част от него........................................................................................... 5
1.2. Необходимост от икономическо образование
1.2.1. Необходимост от икономическа грамотност в началното училище – анкета
1.3. Същност на икономическото образование в начална училищна степен
1.4. Опит за проект за икономическо обучение в началното училище
Глава втора: Цел, задачи, хипотеза на изследването
Глава трета: Организация и методика на опитната работа
3.1 Икономическите знания в учебната дейност по математика според типа урок
3.2. Основни учебни теми
3.2.1. Приходи, разходи, печалба
3.2.1.1. Урок за въвеждане, конструиране и разработване на нови знания
3.2.1.2. Урок за затвърждаване на знанията, формиране на умения и навици
3.2.1.3. Урок за обобщаване и систематизиране на знанията, уменията и навиците на учениците (преговорен урок)
3.2.2. Размяна, бартер, пари
3.2.2.1. Урок за въвеждане, конструиране и разработване на нови знания
3.2.2.2. Урок за затвърдяване на знанията, формиране на умения и навици
3.2.2.3. Урок за обобщаване и систематизиране на знанията, уменията и навиците на учениците (преговорен урок)
Глава четвърта: Анализ на резултатите от опитната работа
Изводи и препоръки
Заключение
Използвана литература
Приложения

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018