. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Управление на банковия риск
 
 
Каталожен номер:
9160
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на банковия риск
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Европейската комисия и създаването на банковия съюз – проблеми и противоречия.
Страници:
24 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
21.08.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Въведение 3
2. Нова надзорна рамка 4
2.1. Европейски съвет за системен риск (ЕССР)- European Systemic Risk Board (ESRB) 5
2.2. Европейски банков орган (ЕБО)- European Banking Authority (ЕВА). 7
3. Нормативна рамка 7
3.1. Регламент (EC) 575/2013 7
Изискване за покритие на ликвидността. 9
Коефициент на ливъридж 9
Високо качество на секюритизация 9
3.2. Директива за възстановяване и преструктуриране на банки 10
4. Създаване на Европейски банков съюз 11
5. „За“ и „Против“ Европейския банков съюз 13
5.1 Негативите от банковия съюз 14
5.2 Ползите от банковия съюз 16
6. България и Европейския банков съюз 19
7. Заключение 22
Библиография 23 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019