. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Доклад по ЕВРОПЕИСТИКА
 
 
Каталожен номер:
8982
Област:
Икономика
Дисциплина:
ЕВРОПЕИСТИКА
Вид на работата:
Доклад
Тема:
Договорът от Лисабон
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2014
Добавена в сайта на:
31.07.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ :
I. Въведение
II. Ефективност
 Опростяване на процеса на вземане на решения
 Единна организация
 Засилено сътрудничество
 Институционални промени

III. Демокрация
 Демократични ценности
 Засилена роля на парламентите
 Права на гражданите
 Харта за основните права
 Европейска конвенция за правата на човека
IV. Прозрачност
 Изясняване на компетенциите
 Достъп до информация
V. Единен глас на световната сцена
 Съгласуваност на външните дейности
 ЕС на световна сцена
 Отбранителна политика
VI. Сигурност за всички
 Правосъдие, свобода и сигурност
 Изменение на климата и околната среда
 Енергетика
VII. Заключение
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019