. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ОДИТИНГ
 
 
Каталожен номер:
8886
Област:
Икономика
Дисциплина:
ОДИТИНГ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ на процедура за одит на набиране и подбор на персонала във фирма “Капаска”АД
Страници:
68 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
17.07.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод..................................................................................................................стр. 3
I. Теоритико-методологически основи на подбора и назначаването на персонал...........................................................................................................стр. 5
1. Същност на процеса по подбор и назначаване на персонал...................стр. 5
2. Етапи на процеса по подбор на персонал.................................................стр. 5
2.1. Определяне на изискванията към кандидатите..........................стр. 6
2.2. Привличане на подходящи кандидати......................................стр. 13
2.3. Предварително пресяване на кандидатите...............................стр. 17
2.4. Оценяване на качествата на кандидатите.................................стр. 20
2.5. Вземане на решение....................................................................стр. 26
3. Назначаване на работници и служители.................................................стр. 28
II. Анализ на дейността по подбор и назначаване на персонал във фирма “Капаска”АД..................................................................................................стр. 35
1. Обща характеристика на фирмата...........................................................стр. 36
2. Процедура по подбор на персонал..........................................................стр. 36
2.1. Подбор на персонал осъществен от консултантска агенция по подбор на персонал.......................................................................................стр. 37
2.2. Подбор на персонал извършен от организацията....................стр. 41
2.2.1. Определяне на изискванията към кандидатите.....................стр. 41
2.2.2. Изготвяне и публикуване на обява за работа.........................стр.42
2.2.3. Първоначална селекция по документи...................................стр.46
2.2.4.Провеждане на интервю............................................................стр.47
2.2.5. Провеждане на второ интервю или тест по специалността..стр.50
2.2.6 Вземане на решение на кой от кандидатите да се направи предложение...................................................................................................стр.52
2.2.7. Назначаване на избрания кандидат........................................стр. 53
III. Изводи и препоръки.................................................................................стр.54
1. Препоръки......................................................................................стр.54
2. Изводи............................................................................................стр.56
IV. Заключение...............................................................................................стр.57
V. Приложения...............................................................................................стр.58
Използвана литература..................................................................................стр.68 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019