. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Европеистика
 
 
Каталожен номер:
8869
Област:
Други
Дисциплина:
Европеистика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема „Подготовка за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – предизвикателства и възможности“
Страници:
77 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2015
Добавена в сайта на:
28.06.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

1. Въведение……………………………………………………………………………………. 4
2. Глава първа: Правни актове и теоретична рамка…………………………………………. 6
2.1. Правни актове……………………………………………………………………... 6
2.2. Същност на председателството след промените на Лисабонския договор…… 11
2.3. Функции на председателството…………………………………………………... 12
2.4. Политически процес или административно ръководство……………………… 16
2.5. Модели на председателството……………………………………………………. 18
2.5.1. „честен брокер“ или „национален герой”……………………………... 18
2.5.2. „незабележим брокер“ или „водач……………………………………... 18
3. Глава втора: Опитът на председателствата след промените с Договора от Лисабон….. 19
3.1. Прилагане на разпоредбите на Договора от Лисабон………………………….. 19
3.2. Икономическо възстановяване…………………………………………………… 21
3.3. Ролята на ЕС в новия Световен ред……………………………………………… 26
3.4. Миграция…………………………………………………………………………... 28
3.5. Административен капацитет……………………………………………………... 29
3.6. Енергийна независимост…………………………………………………………. 32
3.7. Права, свободи и европейските граждани……………………………………….. 33
3.8. Околна среда………………………………………………………………………. 34
3.9. Обща селскостопанска политика………………………………………………… 35
3.10. Евроскептицизъм и незаинтересованост на гражданите……………………… 35
3.11. Развитие на макрорегионите……………………………………………………. 37
3.12. Търговска политика……………………………………………………………… 37
3.13. Трудности наложени от външната среда………………………………………. 38
4. Глава трета: Подготовката на България…………………………………………………… 39
4.1. Разпоредби в българското законодателство…………………………………….. 39
4.2. Трудностите, пред които се изправя България…………………………………. 42
4.2.1. Липсата на административен капацитет………………………………. 42
4.2.2. Липсата на инфраструктура……………………………………………. 47
4.2.3.Липса на ясни приоритети………………………………………………. 47
4.3. Възможностите, които се отварят пред България………………………………. 52
4.4. Българското председателство и ролята на медиите в подобряването на имиджа на България…………………………………………………………………… 55
5. Заключение…………………………………………………………………………………... 59
Библиография…………………………………………………………………………………... 61
Приложение 1 – Интервюта с експерти………………………………………………………. 68


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019