. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Национална сигурност
 
 
Каталожен номер:
8610
Област:
Други
Дисциплина:
Национална сигурност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: КОРУПЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Страници:
61 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Година:
2014
Добавена в сайта на:
18.06.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД...................................................................................................................3

ПЪРВА ГЛАВА
КОРУПЦИЯТА И ФОРМИТЕ Й НА ПРОНИКВАНЕ
ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД.....................................................6
1.Поява на корупцията в България....................................................................6
2.Видове корупция - фактори и мотиви за корупцията...................................8
3.Измерване на корупцията..............................................................................17
4. Разпространение на корупцията в България...............................................20

ВТОРА ГЛАВА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ........................22
1. Действия и роля на законодателната и изпълнителната власт.................22
2.Място и функция на съдебната власт и право-охранителните
органи в борбата срещу корупцията..............................................................28
3. Мерки за ограничаване на корупцията сред държавната
администрация ................................................................................................35
4. Ролята на средствата за масова информация в противодействие
на корупцията....................................................................................................41

ТРЕТА ГЛАВА
КОРУПЦИЯТА КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРИ
ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.....................45
1.Антикорупционно законодателство и практики в ЕС................................45
2.Нови предизвикателства пред България за пълноправно
членство в ЕС....................................................................................................54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................58
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.......................................................................60 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018