. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Капиталово бюджетиране
 
 
Каталожен номер:
8600
Област:
Икономика
Дисциплина:
Капиталово бюджетиране
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Съставяне на инвестиционен проект на фирма „Сила”АД
Страници:
81 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
17.06.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
I. Увод 3
II. Цена на финансиране с дългосрочeн банков кредит и финансов лизинг 4
1. Погасителни планове 4
2. Цена на финансиране с привлечен капитал 6
2.1.Цена на финансиране с дългосрочен банков кредит 6
2.2.Цена на финансиране с финансов лизинг 8
III. Цена на финансиране с неразпределена печалба (собствен капитал) 10
1.Цена на финансиране с неразпределена печалба (собствен капитал) 10
2.Модел на дивидентите 10
3.Модел за оценка на капиталовите активи 11
4.Метод на надграждането 12
5.Теория за арбитражното ценообразуване 14
6.Вариант на Дамодаран 16
7.Модификация на МОКА в условията на финансово-икономическа криза 24
IV. Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала, с който ще се финансира инвестицията 27
V. Изчисляване сумата на настоящите стойности на разходите за амортизации на инвестиционните обекти по линеен метод, по метода на сумата от числата и по метода на снижаващия се остатък с коефициент 2 29
1. Амортизационни планове за всяка категория амортизируеми активи: .............................................................................................................................................. 29
2. Изчисляване на сумата на настоящите стойности на разходите за амортизации на инвестиционните обекти по линейния метод 32
3. Изчисляване на сумата на настоящите стойности на разходите за амортизации на инвестиционните обекти по метода на сумата от числата 34
4. Изчисляване на сумата на настоящите стойности на разходите за амортизации по метода на снижаващия се остатък с коефицент 2 36
VI. Определяне на нетните парични потоци 38
VII.Статични методи за оценка на ефективността на проекта 43
VIII.Динамични методи за оценка на ефективността на проекта 51
IX. Метод Анализ на сценариите 70
X. Промянана NPV на инвестицията, ако предприятието има възможност да ползва инвестиционно данъчно облекчение в размер на 50 % от инвестирания капитал 76
XI. Заключение 80
XII. Източници 81 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021