. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
8413
Област:
Медицина
Дисциплина:
Здравен мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В АИППМПДМ “Д-Р МОНИКА КОРНОВСКА”
Страници:
82 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна
Година:
2014
Добавена в сайта на:
06.06.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Въведение 4
Цел и задачи 6
Обект и предмет 6
Методи и материали 6
Глава първа. Научно-теоретични основи на качеството на денталните услуги 8
1.1. Характеристика и основни концепции за качеството на денталните услуги 8
1.1.1 Същност на качеството 8
1.1.2. Основни характеристики на денталната услуга /продукт/ 10
1.1.3. Основни елементи и концепии за качеството на денталните услуги 13
1.2. Методология за оценка на качеството на денталните услуги 18
1.2.1. Обект и обхват на оценката за качеството 18
1.2.2. Подходи при оценката и анализа на качеството на денталните услуги 19
1.2.3. Критерии и индикатори за качество 20
1.2.4. Показатели за качеството на денталния продукт/услуга 21
1.2.5. Методи за оценка на качеството на денталните услуги 23
1.3. Фактори за повишаване качеството на денталния продукт/услуга 25
1.4. Роля на човешкия фактор за подобряване качеството на денталните услуги 26
1.4.1. Роля на професионалистите за подобряване на качеството 26
1.4.2. Роля на пациентите за подобряване на качеството 27
1.5. Безопасността на пациентите като елемент на качеството 29
1.6. Осигуряване на безопасност на пациентите в световен мащаб 34
1.7. Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България 40
1.7.1.Принципи за безопасност и сигурност на пациентите 42
1.7.2. Поддържане на добра дентална практика 43
1.7.3. Преподаване и обучение, преценяване и оценяване 43
1.7.4. Взаимоотношения с пациентите 44
1.7.5. Професионални взаимоотношения 45
1.7.6. Почтеност 45
1.7.7. Здравето на лекаря по дентална медицина 46
Глава втора. Оценка на качеството и безопасността за пациентите в АИППМПДМ „Д-р Моника Корновска“ 47
2.1. Представяне на АИППМПДМ „Д-р Моника Корновска“ 47
2.2. Показатели за качество на денталните услуги в АИППМПДМ „Д-р Моника Корновска“ 48
2.3. Актуално състояние на качеството на денталните услуги в АИППМПДМ “Д -р Моника Корновска” – потребителски аспект 51
2.3.1. Демографска характеристика 53
2.3.2. Мнение на пациентите относно качеството на предлаганите услуги в стоматологичния кабинет на д-р Моника Корновска 54
Глава трета. Приоритети за повишаване на качеството на АИППМПДМ „д-р Моника Корновска“ 71
3.1. Предизвикателства за осигуряване на безопасност на пациентите и високо качество на денталните услуги 71
3.2. Приоритети на АИППМПДМ „д-р Моника Корновска“ 72
Заключение 76
Използвана литература 77
Приложение 1 79 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019