. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
8388
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Директорът на училището като лидер на управленски екип
Страници:
95 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
30.05.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод............................................................................................................... с. 3
I. Първа глава. Директорът като образователен мениджър .
1. Управленски функции и роли на училищния директор. ………..с.7
2. Директорът и неговият екип…………………………........... с. 17
3. Лидерството като функция, роля и позиция на училищния директор…………………………………………………………..с. 27
4. Необходими лидерски качества на директора, в т.ч. за управление на неговия екип………………………………………………… с. 35

II. Втора глава. Емпирично изследване на лидерските качества на директора.
1. Описание на изследването……………………………………... с. 44
2. Информация за училищата, в които е проведено изследването. … …………………………………………………………………….с. 48
3. Анализ на резултатите…………………………………………..с. 52


Заключение ……………………………………………………………… с. 77
Използвана литература…………………………………………………..с. 78
Приложения ………………………………………………………………..с. 79 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019