. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
8232
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ на здравословните и безопасни условия на труд в „Арома” АД
Страници:
114 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
21.05.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД 3

Първа глава
Методически основи за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд 5
1.Национални норми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 5
2. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 14
3.Вътрешна нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд 19

Втора глава
Подготовка на персонала по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана 24
1. Организация на подготовката на персонала 24
2. Обучение по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 30

Трета глава
Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд на служителите
във фирма „Арома” АД 34
1. Обща характеристика на дейността на фирмата 34
2. Елементи на условията на труд 52
3. Политика по безопасност и здраве при работа 64
4. Професионален риск - методи за оценка 67
5. Анализ на процедурата по оценка на риска 71
6. Мерки за намаляване или отстраняване на риска 83

Заключение 85

Приложения 87

Използвана литература 114


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019