. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Политически маркетинг – психологически аспекти
 
 
Каталожен номер:
8119
Област:
Журналистика и масмедии
Дисциплина:
Политически маркетинг – психологически аспекти
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Сходства и различия между политически и продуктов маркетинг.
Страници:
14 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
10.05.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

I. Увод...........................................................................................................3
II. Изложение................................................................................................4-12
1. Маркетинг...................................................................................4-6
• Произход на понятието и развитие – кратка справка.
• Същност на маркетинга – основни дефиниции
2. Какво е политически маркетинг?.............................................7-9
• Произход и развитие
• Дефиниции на политическия маркетинг
3. Сходства и различия между политически и
продуктов маркетинг................................................................10-12
III. Заключение..............................................................................................12,13
IV. Библиография..........................................................................................14


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019