. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на инвестиционни проекти
 
 
Каталожен номер:
8068
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на инвестиционни проекти
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Фирма за кетъринг услуги „Art & design” ООД
Страници:
21 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.05.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

I.Увод.
II.Описание на фирмата:
1.Матрица на отговорностите.
2.Предмет на дейност.
3.Особености на извършения вид услуга.
4.Местонахождение и юридически статут на фирмата.
5.Набиране на персонал.Длъжностна характеристика.
6.Доставчици и суровини.
7.Основни клиенти
8.Основни конкуренти.
9.Допълнителна услуга.
10.Изчерпателна официална оферта за пълен кетъринг сервиз и формиране на цената за услугата.
11.ДМА.Амортизационна таблица.
12.Таблица за разходите на фирмата.(1год.)
13.Таблично представяне на разходите за осигуровки и работни заплати.
14.Сегментиране на пазара и стратегии за привличането му.SWOT анализ.
15.Видове реклама.
16.Очакван икономически резултат.
III. Заключение. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019