. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МИО И БИЗНЕС
 
 
Каталожен номер:
8025
Област:
МИО
Дисциплина:
МИО И БИЗНЕС
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза Оптимизиране на бизнес процесите в организация „Х“. Модел „6 сигма“
Страници:
58 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
05.05.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
I. Увод. 4
II. Качество на бизнес процесите в организацията и методи за оптимизация на процесите в организацията. 7
1. Бизнес процеси и управление на процесите в организацията. 7
a. Дефиниция. 7
b. Бизнес Процеси 8
c. Управлението на процесите 10
2. Нуждата от управление на качеството в условията на съвременната конкурентна среда 12
3. Управление на качеството – политика, отговорност и мотивация, фирмена култура. 13
4. Графични инструменти за управление на качеството. 16
a. Закон на Парето 16
b. Точкови диаграми (Scatter Diagrams) 17
c. Хистограма 18
d. Рибната кост 19
e. Блок схема (Flow Chart) 20
5. Показатели, характеризиращи равнището на качество и методи за тяхното определяне. 21
6. Историческо развитие на концепцията за качеството. 23
6.1. Класическа школа 23
6.2. Статистически контрол на качеството 23
6.3. Деминг и управление на цялостната организация. 24
6.4 Дойран Шейнин и смущаващите шумове. 25
6.5 Концепцията за качеството на Дж. Джуран. 25
6.6 К. Ишикава – Тотално управление на качеството. 26
6.7 Подходи към осигуряване на качеството. 26
6.8. Тоталното управление на качеството 27
6.9. Подходът на икономичното производство 28
6.10. Методология Шест Сигма. 29
III. Втора глава: Приложение на методологията Шест сигма за оптимизиране на процеса на обслужване на клиентите в организация „Х“ чрез подобряване на езиковите умения на служителите. 33
1. Описание на изследването 33
1.1. Концептуалната рамка на изследването 33
1.2. Формат на изследването 33
1.3. Цел на изследването 33
1.4. Методология на изследването 34
1.5. Предмет на изследване 35
1.6. Участници в проекта 35
1.7.Обект на изследване 35
1.8. Организация на системата за управление на качеството (СУК) във Фирма „Х”. 39
1.9. Очакванията от изследването 41
2. Приложение на методологията Шест Сигма за оптимизиране на бизнес процесите във Фирма „Х” 42
2.1. Дефиниране (Define) и определяне на обхвата на проблема 42
2.2. Измерване (Measure) на процеса 44
2.3. Анализ (Analyze) 45
2.4. Подобряване – Improve. 47
2.5. Контрол – Control 50
3. Изводи за извършената работа и препоръки 51
IV. Заключение. 54
V. Използвана литература. 56 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019