. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Психология
 
 
Каталожен номер:
7977
Област:
Психология
Дисциплина:
Психология
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Мотивация за труд
Страници:
14 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
23.04.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Развитие на възгледите за трудова мотивация ........................3

2. Различни видове теории за мотивацията за труд.....................5
2.1 Теория X
2.2 Теория Y
2.3 Японски стил Z
2.4 Транзактен стил
2.5 ERG теория
2.6 Теория на Дейвид Макклилънд
3. Характеристики на труда ............................................................9
3.1 Теория за атрибутите на задачите
3.2 Теория на т.нар. характеристики на длъжността
3.3 Теория за целите на работата
3.4 Теория за усилването
3.5 Теория за справедливостта
3.6 Теория за (с)участие в управлението
3.7 Редизайн
4. Проблемът за мотивацията в трудовата и организационната психология.......................................................................................................10
5. Включеност в трудовата дейност..................................................12
6.Използвана литература....................................................................14

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018