. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
7859
Област:
Други
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: Автомобилно застраховане – същност и особености
Страници:
58 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
11.04.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Увод

Глава първа: Същност и особености на автомобилното застраховане
1. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
1.1 Същност на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
1.2 Особености на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
2. Застраховка „Каско” на моторни превозни средства
2.1 Същност на застраховка „Каско” на моторни превозни средства

2.2 Особености на застраховка „Каско” на моторни превозни средства
Глава втора: Развитие на застрахователният пазар в България
1. Застрахователен пазар по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
1.1 Застрахователни дружества

1.2 Застрахователни премии
2. Застрахователен пазар по застраховка „Каско” на моторни превозни средства
2.1 Застрахователни дружества
2.2 Застрахователни премии
2.3 Застрахователни обезщетения
Глава трета: Перспективи за развитие на автомобилното застраховане
1. Отражение на икономическата и финансовата криза върху пазара на автомобилно застраховане
2. Нормативни изисквания в новите условия
3. Ценова политика
4. Застрахователни измами и възможности за тяхното преодоляване
Заключение
Приложения 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018