. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Бизнес администрация
 
 
Каталожен номер:
7836
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес администрация
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проучване на лидерството и лидерите в бизнес организацията
Страници:
58 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
10.04.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

I. Теоретична част 4
1. Въведение 4
2. Значение на лидерството и лидерите за успеха на бизнес организацията 5
3. Какво е лидерството ? 6
3.1. Теоретични обобщения за управлението на екипите в бизнес организациите. Ръководство и лидерство 8
3.2. Концепции за ръководството и лидерството 9
4. „360-ГРАДУСОВИЯТ ЛИДЕР” 16
4.1. Принципите, които 360-градусовите лидери следват, за да водят отдолу 17
4.2. Принципите, към които 360-градусовите лидери се придържат, за да водят отстрани 19
4.3. Принципите, които 360-градусовите лидери следват, за да водят отгоре 20
5. Личностни измерения на лидерите 21
6. Заключение 22
II. Методология и методика на изследването 23
1. Увод 23
2. Изследователски въпроси 23
3. Предимства и недостатъци на методите 25
3.1. Лидерски профил 25
3.2. Анкетна карта 25
3.3. Мотивационен профил 26
4. Лидерски профил за определяне на качествата на ръководителите като лидери в отношенията им с подчинените. 27
5. Анкета за откриване на потенциалните лидери в бизнес организацията. 29
6. Мотивационен профил на лидерите в бизнес организацията 32
7. Заключение 34
III. Практическо изследване 35
1. Увод 35
2. Описание на бизнес организацията 35
3. Структура на организацията: 36
4. Резултати от изследването 39
4.1. Резултати от анкетната карта към лидерския профил 39
4.2. Резултати от анкетната карта към лидерския профил 42
4.3. Резултати от анкетата 46
4.4. Резултати от анкетната карта към мотивационния профил 53
5. Препоръки 56
IV. Заключение 57
Източници: 58
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019