. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Електронна търговия
 
 
Каталожен номер:
7638
Област:
Икономика
Дисциплина:
Електронна търговия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
Страници:
70 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
08.03.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД..........................................................................................................................3
ПЪРВА ГЛАВА
Електронен бизнес...................................................................................................5
1.1. Същност на електронния бизнес....................................................................6
1.2. Предимства и предизвикателства на електронния бизнес.........................11
1.3. Електронен бизнес и електронна търговия.................................................13
1.4. Електронен подпис ........................................................................................15
ВТОРА ГЛАВА
Възникване и развитие на eлектронната търговия .........................................18
2.1. Предпоставки за възникване на електронната търговия................................18
2.2. Елементи на електронната търговия.................................................................19
2.3.Сравнителен анализ на традиционните продажби и продажбите
чрез Интернет .................................................................................................22
ТРЕТА ГЛАВА
Електронната търговия в България ....................................................................... 25
3.1. Статистически данни за електронната търговия в България.........................25
3.2. Предимства и недостатъци в електронната търговия.....................................34
3.3. Основни тенденции в електронната търговия.................................................39
3.4. Интернет продажбите като част от мерките за справяне с финансовата криза ...........................................................................................................................47
3.5. Онлайн потребители в България ......................................................................48
3.6. Начини за плащане в електронната търговия. Отговорност и сигурност....................................................................................................................50
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Електронната търговия в перспектива..............................................................52
4.1. Популяризиране на онлайн магазин.................................................................52
4.2. Таблетите – временен хит или бъдещето на пазара........................................53
4.3. Търговията се променя.......................................................................................54
4.4. Бъдещето е дигитално........................................................................................56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................60
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ............................62
ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................64

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019