. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Търговски и туристически бизнес
 
 
Каталожен номер:
7453
Област:
Икономика
Дисциплина:
Търговски и туристически бизнес
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Управление на взаимоотношенията с клиенти
Страници:
84 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
01.02.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ :

ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................стр.1
Глава Първа „ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ (CRM)”...................................................................................................стр.4
1. Същност и характеристика на CRM…………..…………………….стр.4
2. Видове клиенти .................................................................................стр.23
3. Еволюция в моделите за управление на клиентския портфейл.........................................................................................стр.34
Глава Втора “ ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ....................................стр.40
1. Управление на риска при взаимоотношенията с клиентите ………стр.40
2. Усъвършенстване на финансовите взаимоотношения ...................стр.49
3. Изработване на перфектни търговски договор..............................стр.55
4. Съвременно състояние и бъдещо развитие на взаимоотношенията с клиентите…………………………………………………………………стр.61
Глава Трета “АНАЛИЗ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ В КОКА – КОЛА” ...................................................стр.65
1. Описание, мисия и цели на Кока-Кола България …………...........стр.65
2. Водеща концепция на организацията. ..............................................стр.66
3. Маркетингова информационна система.............................................стр.66
4. Маркетингова среда …………………………………………………..стр.68
5. Маркетингов микс…………………………………………………….стр.73
6. Маркетингова организация и контрол…………………………….....стр.78
Заключение .............................................................................................стр. 79
Използвана литература и източници .................................................стр. 82 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019