. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
 
 
Каталожен номер:
7428
Област:
Икономика
Дисциплина:
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Развитие на електронната търговия в България
Страници:
115 стр.
Цена:
75 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2014
Добавена в сайта на:
29.01.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод…………………………………………………………………….4
Глава първа
Теоретични основи на електронната търговия
1.1. Същност, възникване и характеристики на електронната търговия..6
1.2. Нормативна база за осъществяване на електронната търговия в България и ЕС………………………………………………………............12
1.3. Разновидности и бизнес модели на електронната търговия…..........17

1.4. Фактори за развитие на електронната търговия………………….....21
1.5. Предимства и недостатъци на електронната търговия…………......23
1.5.1. Предимства на електронната търговия………………………..23
1.5.1.1. Изграждане на диалог с потребителите…………….23
1.5.1.2. Осъществяване на проучвания и минимизиране на разходите……………………………………………………………………..25
1.5.1.3. Възможности за разширяване на търговията на капиталовите пазари…………………………………………………………28
1.5.2. Недостатъци на електронната търговия……………………….31
1.5.2.1. Проблеми с данъчното облагане…………………….31
1.5.2.2. Сигурност при електронните разплащания в Интернет и проблеми с компютърните престъпления и нежеланата поща…………36
1.5.2.3. Защита на потребителя в условията на осъществяване на електронна търговия……………………………………………………...40

Глава втора
Изследване на текущото състояние на електронната търговия в България
2.1. Анализ на пазара на електронна търговия…………………42
2.1.1. Анализ на световния електронен пазар………………….42
2.1.2. Анализ на европейския електронен пазар……………….47
2.2. Състояние и тенденции в развитието на електронната търговия в България от 2009 дo 2013г…………….......................................................57

Глава трета
Ефекти от прехода от традиционна към електронна търговия
3.1. Управление на бизнес процесите в условията на електронна търговия..........................................................................................................81
3.2. Сравнителен анализ на системите за електронни разплащания...................................................................................................92
3.3. Препоръки за повишаване на доверието в електронната търговия……………………………………………………………………107

Заключение………………………………………………………………..112
Използвана литература…………………………………………………...113 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019