. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Одиторинг
 
 
Каталожен номер:
7350
Област:
Икономика
Дисциплина:
Одиторинг
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Необходимост от одит на съществуващите web – страници на държавните институции
Страници:
12 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Година:
2014
Добавена в сайта на:
17.01.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод ............................................................................................................................ стр. 3
2. Електронно правителство.......................................................................................... стр. 3
3. Закон за електронно управление.............................................................................. стр. 3
4. Процес на предоставяне на административните услуги онлайн.......................... стр. 4
5. Изисквания към интернет страниците на държавните администрации............... стр. 4
6. Хармонизация на нормативните актове относно предоставяне на информация при административното обслужване............................................................................... стр. 5
7. Задължително съдържание за предоставяне на информация за административния орган и неговата администрация.............................................................................. стр. 5
8. Задължително съдържание за предоставяне на информация във връзка с прилагането на обща за администрацията нормативна уредба............................. стр. 6
9. Редакционна група на интернет страниците на административните органи........ стр 6
10. Задължителна правна информация за ограничаване отговорността на администрациите, за авторските права и обработването на лични данни........... стр. 7
11. Нужда от създаване на процедура за обновяване на СУНАУ и гарантиране на информативно наименование на всяка от административните услуги ............... стр. 8
12. Осигуряване на информация и обслужване на чужд език .................................... стр. 9
13. Одит............................................................................................................................. стр. 9
14. Одит на информационните системи ........................................................................ стр. 9
15. Рискове и предизвикателства пред одиторите........................................................ стр. 9
16. Недостатъци на новия одиторски подход ............................................................. стр. 10
17. Ползи от непрекъснат одит...................................................................................... стр.10
18. Заключение............................................................................................................... стр. 10
19. Списък на използваните съкращения..................................................................... стр. 11
20. Използвана литература ............................................................................................стр. 12


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019