. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Противодействие срещу изпирането на пари
 
 
Каталожен номер:
7258
Област:
Икономика
Дисциплина:
Противодействие срещу изпирането на пари
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
15.12.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
2

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД - ………………………………………………………………………………………. 3
1. КУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - …………………………………… 4
Казус 1 – използване на посредник при сделки с недвижими имоти
Казус 2 – използване на нотариус за сделка с недвижим имот
Казус 3 – използване на адвокат за закупуване на недвижим имот
2. КРИТЕРИИ ЗА СЪМНИТЕЛНОСТ - …………………………………………... 6
3. ПОЛИТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ - ……………….. 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ………………………………………………………………………… 10
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ - ………………………………….. 11 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021