. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 
 
Каталожен номер:
7206
Област:
Икономика
Дисциплина:
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Състояние и перспективи на управлението на човешките ресурси в предприятие „Експрес сервиз” ООД – град Русе
Страници:
95 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
10.12.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


У в о д...............................................................................................................3

Г л а в а П ъ р в а

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1.1 . Същност, характерни особености и инструменти на управлението на човешки ресурси......................................................................................5
1.2 . Основни функции и дейности за управление на човешките ресурси......................................................................................................14
1.2.1. Набиране и подбор на човешките ресурси ...................14
1.2.2. Мотивация на персонала и управление на възнагражденията.......................................................................20
1.2.3. Оценка на човешките ресурси.........................................26
1.2.4. Обучение, квалификация, развитие и планиране на кариерата.....................................................................................30
1.3 . Значение на инвестициите в човешки ресурси..................................34


Г л а в а В т о р а

СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ” ООД – ГРАД РУСЕ

2.1. Състояние и анализ на работната сила в сектор Машиностроене..37
2.2. Обща характеристика и представяне на фирмата.............................45
2.3. Изследване на състоянието на човешките ресурси в предприятието.........................................................................................49
2.4. Оценка и анализ на управлението на човешките ресурси в „Експрес сервиз” ООД............................................................................................53
2.5. Перспективи за развитие на управлението на човешки ресурси в „Експрес сервиз” ООД – град Русе.......................................................73З а к л ю ч е н и е.............................................................................................82
И з п о л з в а н а л и т е р а т у р а...............................................................84
П р и л о ж е н и я ...........................................................................................86 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019