. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
7205
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Сравнителен анализ на кредитната дейност на банкови и небанкови кредитни институции
Страници:
40 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
10.12.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА
1. Същност на банковите и небанковите кредитни институции...................4
1.1 Видове кредитни институции..........................................................................4
1.1.1 Централна банка(ЦБ)................................................................................. .4
1.1.2 Търговски банки ..........................................................................................5
1.1.3. Небанкови кредитни институции ...............................................................9
ГЛАВА ВТОРА
2. Основни характеристики на кредит.............................................................. 13
2.1. Видове банкови кредити: ...............................................................................13
2.2. Кредитен процес................................................................................................16
2.3. Проблеми на кредитна дейност......................................................................23
ГЛАВА ТРЕТА
3. Сравнителен анализ на кредитната дейност на банкови и небанкови кредитни институции ...............................,,,,,,,.................................................25
3.1. Привличане на клиенти...................................................................................25
3.1.1. Клонова мрежа................................................................................................25
3.1.2. Рекламна и комуникационна политика.....................................................25
3.1.3. Алтернативни канали на дистрибуция на финансови продукти..........25
3.2. Необходими документи за отпускане на кредит..........................................26
3.2.1. Необходими документи за различните видове банкови кредити...........26
3.2.2. Необходими документи за кредит при небанкови финансови институции......................................................................................................................31
3.3. Риск........................................................................................................................31


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
4. Сравнителен анализ на кредитната дейност на ПроКредит Банк и БНП Париба „Лични финанси“ ................................................................................32
4.1 . ПроКредит Банк................................................................................................32
4.2 .БНП Париба „Лични финанси“......................................................................35
4.3 Примерен потребителски кредит....................................................................37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................38
ИЗТОЧНИЦИ ...........................................................................................................40

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019