. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационна и управляваща техникa
 
 
Каталожен номер:
7148
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационна и управляваща техникa
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Управление на стъпков двигател на базата на микроконтролер Arduino Uno
Страници:
49 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Година:
2014
Добавена в сайта на:
24.11.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод. 2
1. Теоретични сведения. 3
1.1. Стъпкови двигатели. 3
1.1.1. Основни технически характеристики на стъпковите двигатели. 3
1.1.2. Основни различия между стъпковите електродвигатели и останалите постоянно токови електродвигатели. 5
1.1.3. Видове стъпкови електродвигатели. 6
1.1.4. Предимства и недостатъци на стъпковите електродвигатели. 12
1.2. Програмируем контролер Arduino. 13
1.2.1. Технически характеристики и хардуерно описание на Arduino Uno. 13
1.2.2. Описание на програмната среда на Arduino и основни инструменти на езика за програмиране. 16
2. Цел и задачи на дипломния проект. 28
3. Разработване на програмно осигуряване за управление на стъпков двигател чрез хардуерни и софтуерни компоненти Arduino. 29
3.1 Технически характеристики на хардуерните компоненти необходими за управлението на стъпков двигател. 29
3.2.Програмно осигуряване за управление на стъпков мотор. 32
4. Изготвяне на методично ръководство за работа с програмното осигуряване. 38
Използвана литература. 47 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021