. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Психология
 
 
Каталожен номер:
6921
Област:
Психология
Дисциплина:
Психология
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Отражение на развода върху родителите и децата в семейството
Страници:
87 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
22.09.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД……………………………………………………………………..3
ПЪРВА ГЛАВА: Разводът и родителите…………………………5
1. Причини за разтрогване на брака…………………………….5
2. Последствия от развода…………………………………….....10
3. Упражняване на родителски права върху детето
след развода…………………………………………………………..16
4. Видове развод……………………………………………………..21

ВТОРА ГЛАВА: Разводът и детето……………………………...24
1. Начини на реагиране на децата според възрастта
им при развод на родителите. …………………………………..24
2. Последствия от развода за детето……………………………42
3. Синдром на родителското отчуждаване……………………45
4. Типични чувства на децата спрямо развода
на родителите им…………………………………………………….54

ТРЕТА ГЛАВА: Психологическо изследване
на тревожността на деца на разведени
родители…………………………………………………………………59
1. Цел на изследването…………………………………………..59
2. Хипотези, задачи, методи и организация
на изследването……………………………………………………59
3. Таблици и диаграми…………………………………………..61
4. Изводи и обобщения…………….…………………………….66


ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: Варианти и начини за
справяне с травмите и стреса от развода.. …………………..67
1. Правила за намаляване на стреса…………………………74
2. Препоръки за намаляване на стреса при развод.…….75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….78
ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………….81
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………….82 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019