. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Детската престъпност
 
 
Каталожен номер:
6847
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Детската престъпност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Детската престъпност
Страници:
69 стр.
Цена:
45 лв.
Година:
2013
Добавена в сайта на:
18.08.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Увод…………………………………………………………………………...2

Глава I. Състояние на детската престъпност в България…………....6
1. Криминогенни фактори и характеристики по структура на престъпността в България…………………………………………………………………………………….6
2. Специфика на детската престъпност …………….…………………………...10
3. Структура на престъпността при малолетните и непълнолетните………….11

Глава II. Детска престъпност – определение и фактори за формиране на престъпността у подрастващитe.........................................................16
1. Индивидуална и групова детска престъпност……………………………….. 16
2. Фактори………………………………………………………………………… 17
2.1 Семейство…………………………………………………………… . 17
2.2 Училище и приятелска среда…………………………………………21
2.3 Психологически фактори….…………………………………………23

Глава ІІI. Наказателноправно положение на малолетните и непълнолетните…………………………………………………………….27
1. Наказателноправен режим на малолетните…………………………………...27
2. Наказателноправен режим на непълнолетните……………………………….28
2.1 Особен режим относно наказателната отговорност на .наказателноотговорните непълнолетни…………………………………………………30
2.2 Особености при осъществяване на наказателна отговорност на непълнолетните……………………………………………………………………………33

Глава IV. Превенция и контрол на детската престъпност…………..34
1. Стратегии за превенция на престъпността………………………………….. 34
2. Национална политика за превенция на престъпността сред деца и младежи……………………………………………………………………………………33
3. Слабости в системата за превенция на престъпността……………………...38
4. Препоръки и механизми за превенция на детската престъпност…………... 41

Заключение................................................................................................... 46
Списък на съкращенията...........................................................................47
Литература.................................................................................................... 48
Приложение 1................................................................................................50
Приложение 2................................................................................................54
Приложение 3................................................................................................66
Приложение 4................................................................................................68


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019