. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 
 
Каталожен номер:
6810
Област:
Други
Дисциплина:
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
СИЛАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА РЕКЛАМА ВЪРХУ ДЕТСКАТА АУДИТОРИЯ
Страници:
72 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
Година:
2013
Добавена в сайта на:
24.07.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 2

ГЛАВА 1: Теоретични основи 5
1. Историческо развитие на рекламата. 5
2. Същност и функции на рекламата. 13
3. Специфика на телевизионната реклама 18

ГЛАВА 2: Сегментация на телевизионната аудитория 22
1. Географски и геодемографски показатели 22
2. Демографски показатели 25
3. Психографски показатели 32
4. Поведенски показатели 34

ГЛАВА 3: Въздействие на рекламата 37
1. Потребности и мотиви в рекламата. 37
2. Емоционално повлияване на потребителското поведение. 43
3. Методи за засилване на рекламното въздействие 48

ГЛАВА 4: Телевизионната реклама за деца 53
1. Регулиране на рекламите 53
2. Влияние на телевизията върху децата 55
3. Специфика и въздействие рекламите за деца 69
4. Анализ на конкретна телевизионна реклама 63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
ЛИТЕРАТУРА 70 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018