. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
 
Каталожен номер:
6784
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Организация на дейността по оценка на риска на персонала в предприятие за производство на автоматични врати ( по примера на ДОРМА Бъл
Страници:
37 стр.
Цена:
30 лв.
Университет:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
27.06.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД 5
ГЛАВА ПЪРВА Теоретико – методологични основи на дейностите по здравословни и безопасни
условия на труд
1.1 Същност на здравословните и безопасни условия на труд 7
1.2 Национални норми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 9
1.3 Нормативна уредба на здравословни и безопасни условия на труд 14
1.4 Оценка на професионалния риск- основа на дейността по осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд 16

ГЛАВА ВТОРА Организация на дейността по оценката на риска на персонала в
ДОРМА България ЕООД .
2.1. Обща характеристика на дейността на ДОРМА България ЕООД 18
2.1.1 Анализ на производствената и управленската дейности в предприятието 19
2.2. Процедура по оценяване на риска в ДОРМА България ЕООД 22
2.3. Основни изводи и препоръки 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 37
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019