. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Доклад по Прогнозиране и планиране на транспортната дейност
 
 
Каталожен номер:
6781
Област:
Икономика, МИО
Дисциплина:
Прогнозиране и планиране на транспортната дейност
Вид на работата:
Доклад
Тема:
Стратегически план за развитие на транспортна фирма – БДЖ „Товарни превози
Страници:
20 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
26.06.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

I. Характеристика на транспортната фирма…………………........................................стр. 3
II. Мисия, визия и основни цели на транспортната фирма.............................................стр. 4
III. Маркетингов план .........................................................................................................стр. 4
IV. Прогнозиране и планиране на товарните превози......................................................стр. 8
V. Планиране на експлоатационната работа....................................................................стр. 10
VI. Планиране на инвестициите и иновациите.................................................................стр. 12
VII. Планиране на техническите обслужвания и ремонтите.............................................стр. 13
VIII. Планиране на снабдяването на транспортната фирма с материални ресурси..........стр. 15
IX. Планиране на показателите по труда в транспортната фирма...................................стр. 15
X. Финансов план на транспортната фирма......................................................................стр.16
XI. Заключение......................................................................................................................стр.19

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018