. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Мениджмънт на качеството
 
 
Каталожен номер:
6730
Област:
Икономика
Дисциплина:
Мениджмънт на качеството
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ на работата по качеството във фирма: „ТЕЦ „Марица Изток 2“ЕАД
Страници:
31 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
08.06.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Представяне на фирмата..............................................................................3 стр.
Анализ на работата по качеството.............................................................4 стр.
Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата........................................................................................................4 стр.
Анализ и оценка на приложението на принципите за ръководство на качест-вото..........................................................................................................5 стр.
Анализ и оценка на разходите и загубите по повод на качеството............10 стр.
Анализ на дейността по: анализиране, осигуряване, контрол и организиране на работата по качеството.........................................................................11 стр.
Система на качеството...............................................................................13 стр.
Отговорност на ръководството.................................................................16 стр.
Управление на ресурсите...........................................................................18 стр.
Реализиране на продукта..........................................................................22 стр.
Измерване, анализ и подобрение.............................................................24 стр.
Основни изводи препоръки за подобряване работата по качеството на фирма-та........................................................................................................27 стр.
ЛИТЕРАТУРА...................................................................................................28 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ................................................................................................... 28 стр.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018