. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ЗАСТРАХОВАНЕ
 
 
Каталожен номер:
6719
Област:
Икономика
Дисциплина:
ЗАСТРАХОВАНЕ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ЛИКВИДАЦИЯ (УРЕЖДАНЕ) НА ЩЕТИ В ИМУЩЕСТВЕНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
Страници:
66 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
Година:
2010
Добавена в сайта на:
02.06.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:


Въведение – цел на дипломната работа……………………………………….......3 стр.
Глава I.Същност, характеристики на имущественото застраховане и видове имуществени застраховки.
1.Същност на застраховка „ Имущество”.......................................................... 4 стр.
2.Приложение на застраховка „Имущество”......................................................8 стр.
3. Състояние на пазара на имуществените застраховки в България........….......9 стр.
4. Видове застраховки имущество
4.1.Застраховка“Пожар и природни бедствия”.........................................................10 стр.
4.2.Застраховка “Кражба, грабеж и вандализъм”...................................................27 стр.
Глава II. Същност и етапи на ликвидацията на щети при имущественото застраховане
1.Същност на ликвидацията на щети......................................................................33 стр.
2.Етапи в ликвидацията на щети.............................................................................34 стр.
3. Особености на ликвидацията на щети...............................................................51 стр.
Глава III.Финансов анализ на имущественото застраховане и тенденции за развитие
1.Финансов анализ на икономическите показатели по имуществено застраховане на ЗАД „Евроинс”......................................................................................................57 стр.
2.Тенденции на развитие........………………………………..............………..........62 стр.
Заключение – основни изводи и предложения.............................……..………....67 стр.
Приложение 1
Общи условия при сключване на имуществени застраховки в Застрахователно дружество “Армеец”...................................................................................................68 стр.
Използвана литература………………………………………………………...........76 стр.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018