. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Корпоративна сигурност
 
 
Каталожен номер:
6674
Област:
Икономика
Дисциплина:
Корпоративна сигурност
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Фалитит на Практикер в Европа и в частност Румъния
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
18.05.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод ............................................................................................ стр. 3
• Проблем..............................................................................................................стр. 3
• Актуалност.........................................................................................................стр. 3
• Обект...................................................................................................................стр. 3
• Предмет...............................................................................................................стр. 3
• Цел.......................................................................................................................стр. 3
• Задачи..................................................................................................................стр.3
• Теза......................................................................................................................стр.3
• Основни методи за анализ................................................................................стр. 4

Част I
• Описание на обекта...........................................................................................стр. 4
• Описание на предмета.......................................................................................стр. 5
• Описание на проблема......................................................................................стр. 5

Част II
• Избор на метод за анализ на риска.................................................................стр. 5
• Описание със SWOT анализ…………………………………...................стр. 5
• Таблица със SWOT анализ…………………………………………………стр. 7
Част III
• Анализ на проблема...........................................................................................стр. 7
• Алтернативи и решения........................................................................... .........стр. 9
• Заключение.........................................................................................................стр. 10

• Използвани източници………………………………………………………...стр.11
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019