. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Информационно обслужване на книжния сектор
 
 
Каталожен номер:
6643
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационно обслужване на книжния сектор
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Информационно обслужване – описание на процеса на предоставяне на услуги
Страници:
14 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Година:
2014
Добавена в сайта на:
13.05.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание1. Определение 2
2. Видове 2
2.1. Според инициативата 2
2.2. Според режима на подаване на информация 2
2.3. Според характера на подаваната информация 2
2.4. Според обслужвания обект 2
2.5. Според начина на подаване на информация 2
2.6. Нови форми на информационно обслужване 2
3. Процес на предоставяне на услуги 3
3.1. Информационна потребност 4
3.2. Определяне на необходимите информационни ресурси 5
3.2.1. Полезност на информационния ресурс 5
3.2.2. Важност на информационния ресурс 5
3.2.3. Ценност на информацията 5
3.2.4. Актуалност на информационния ресурс 5
3.2.5. Своевременност на информационния ресурс 6
3.2.6. Съответствие на заявката 6
3.2.7. Цена на информационния ресурс 6
3.2.8. Достоверност на информационния ресурс 6
3.2.9. Новост на информационния ресурс 6
3.2.10. Достъпност на информационния ресурс 7
3.3 Избор на стратегия за търсене 7
3.4. Търсене и избор на необходимите ресурси 7
3.4.1. Информационно търсене 7
3.4.2. Предмет на информационното търсене 8
3.4.3. Основни видове търсене 8
3.4.4. Етапи на информационно търсене 8
3.4.5. Показатели за оценка на информационното търсене 9
3.5. Оценка на качеството на получената информация 10
3.5.1. Качество 10
3.5.2. Качество на информационното обслужване 10
3.5.3. Качество на информационните ресурси 11
3.5.4. Показатели за качество на информационните ресурси 11
3.6. Оформяне и подреждане на информацията 12
3.7. Използване на информацията за решаване на конкретна задача 13
Използвана литература 13


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019