. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
 
Каталожен номер:
6419
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Информационни системи. ERP информационна система
Страници:
26 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ NATIONAL MILITARY UNIVERSITY
Година:
2014
Добавена в сайта на:
12.03.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
I. Увод .......................................................................................................... 2
II. Изложение ................................................................................................ 4
1. Информационна система ........................................................................ 4
1.1. Съдържание на информационната система .......................................... 4
1.2. Обобщен модел на информационната система .................................... 5
1.3. Характерни особености на информационната система ....................... 5
1.4. Среда на информационната система ..................................................... 6
1.5. Архитектура на информационната система ......................................... 6
1.6. Информационни услуги .......................................................................... 7
1.7. Защита на информационната система ................................................... 7
2. ERP информационна система ................................................................ 8
2.1. Предназначение ....................................................................................... 8
2.2. Модел на ERP …...................................................................................... 9
2.3. Системни изисквания към ERP …………….…………………………. 9
2.4. Елементи на ERP ………………………………………………...…… 10
2.5. Функционалности .................................................................................. 11
2.5.1. Производство ......................................................................................... 11
2.5.2. Склад и логистика ................................................................................. 11
2.5.3. Продажби на стоки и услуги ................................................................ 12
2.5.4. CRM - Управление на взаимоотношенията с клиенти ...................... 13
2.5.5. Справки, бюджет и анализи ................................................................. 13
2.6. Предимства на ERP системата ............................................................. 14
2.6.1. POS .......................................................................................................... 14
2.6.2. Обмен на данни и синхронизация ....................................................... 15
2.6.3. Интелигентни бизнес анализи на ERP ................................................ 17
2.6.4. Интерфейси към външни системи ....................................................... 17
2.7. Сигурност работата на ERP системата. Използвани технологии .... 20
2.8. ERP и политика на конфиденциалност на личните данни ............... 21
2.9. Поддръжка на ERP системата ………….……………………………. 22
III. Заключение ............................................................................................ 22
Литературни източници ........................................................................ 25 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021