. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Психология и социални дейности
 
 
Каталожен номер:
6369
Област:
Психология
Дисциплина:
Психология и социални дейности
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПСИХИЧЕН СТРЕС В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Страници:
70 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
02.03.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:Увод…………………………………………………………………..……...3
I. Първа глава - Концептуализация на стреса. Психичен стрес в организацията. Последици от стреса ………………………………….......6
1.1. Същност на стреса и видове стрес………………………..………......6
1.2. Източници на стрес. Стресогенни фактори в трудовата дейност…14
1.3. Професионален стрес………………………………………………….17
1.4. Последици от психичния стрес в организацията.................................21
1.5. Травматичен професионален стрес…………………………………...27
II. Втора глава – Постановка на емпирично изследване на нивото
на професионалния стрес във международна производствена
компания …………………………………………………………….….…..35
2.1 Предмет и обект на емпиричното изследванет…………………….…35
2.2 Цели на емпиричното изследването……….…………………………...35
2.3 Задачи на емпиричното изследване……………………………………36
2.4. Инструментариум и процедура на емпиричното изследване...……..36
2.5. Хипотези на изследването…………..……………..…………………..37
III. Трета глава ………………………………………………......…………….37
3.1 Представяне и анализ на емпиричнитe данни……………………..….37
3.2. Изводи и препоръки.………………………………………………...…52
Заключение...………………………….……………………...…………….68
Използвана литература……………….…………………………………..70
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019