. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
 
 
Каталожен номер:
6304
Област:
МИО
Дисциплина:
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Съвременната роля на златото, тенденции за развитието му на международните пазари и възможности за прилагане с инвестиционна цел
Страници:
76 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
23.11.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:


ВЪВЕДЕНИЕ 3
Глава Първа 8
Значение на златото и историческа ретроспекция за значението му от периода 1944-1999 г. 8
1.Значение на златото за човечеството 8
2.Понятия в съвременния бизнес с инвестиционно злато 10
3. Златото като особен вид стока 12
4. Бретън-уудското споразумение 13
5.Криза на Бретън - Уудската система 16
6.Узаконяване на временното статукво, или споразумението от Ямайка 18
7.Азиатската криза 21
Глава втора 27
Съвременно значение на златото за икономическата система 27
1.Значение и използване в бита, промишлеността и икономиката 27
1.1.Бижута 27
1.2.Индустрия 28
2.Алтернативи и сродни инвестиции 30
2.1 Сребро 30
2.2.Платина 34
2.3.Петрол 36
Глава Трета 40
Инвестиционни възможности и практики в България и света - изследване 40
1.Значение на златото на международните пазари 40
2.Перспективи и възможен тренд за златото на международните пазари 48
2.1.Тенденции, касаещи златото в геоикономиката 53
3.БНБ и българската позиция 64
3.1.Злато и частни инвеститори у нас 66
Заключение 70
Източници 73 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019