. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Маркетинг
 
 
Каталожен номер:
6292
Област:
Икономика
Дисциплина:
Маркетинг
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на директния маркетинг на „ ВЕЕДИК” ООД
Страници:
10 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2012
Добавена в сайта на:
22.11.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод…………………………………………………………………………………………....2
I. Същност на директния маркетинг……………………………………................................2
1. Форми на директния маркетинг………………………………………...…4
2. Предимства и недостатъци……………………………………………..….4
II. Разработване на фирмената програма за директен маркетинг…………...5
1. Определяне на целите……………………………………………………..5
2. Определяне на целевия пазар……………………………………………..6
3. Определяне на стратегиите……………………………………………….6
4. Оценка на ефективността………………………………………………....7
III. Заключение………………………………………………………………....7
1. Използвана литература……………………………………………………8
2. Приложение…………………………………………………………..……9
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018