. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ТУРИЗЪМ
 
 
Каталожен номер:
6191
Област:
Туризъм
Дисциплина:
ТУРИЗЪМ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Страници:
82 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
07.08.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Резюме …………………………………………………………………....4
Увод ………………………………………………………………………5
Глава първа. Теоретична макрорамка. …………………………….7
1. Виненият туризъм в контекста на алтернативния туризъм……………..11
1.1 Виното и винопроизводството като елемент на поминъка…………...13
1.2 Виното и винопроизводството като предпоставка за развитие на винен туризъм……………………………………………………………………..19
2. Организация и развитие на винения туризъм в международен и национален аспект…………………………………………………………………………..23
Глава втора. Национални предпоставки за развитието на винения туризъм………………………………………………………………….30
1.Сортово и видово многообразие………………………………………………33
2. Традиции и нагласи към любителите на винения туризъм……………….42
3. Обекти на винения туризъм в България…………………………………….50
Глава трета. Възможности за развитието на винения туризъм в България………………………………………………………………….67
1. Усъвършенстване на услугите и атракциите……………………………….69
2. Подготовка на специализирани кадри………………………………………77
Заключение ……………………………………………………………...79
Използвани източници…………………………………………………81

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019