. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИТ
 
 
Каталожен номер:
6088
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
ИТ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
СИСТЕМА ЗА НАЗЕМНО ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ С МЕСТНО ПОКРИТИЕ ЗА РАЙОНА НА ГРАД СОФИЯ СЪГЛАСНО СТАНДАРТ DVB-Т (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
Страници:
70 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – С О Ф И Я
Година:
2011
Добавена в сайта на:
26.05.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. УВОД стр. 4
ГЛАВА 2. ЦИФРОВ ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ. КОДИРАНЕ стр. 6
2.1 Цифров телевизионен сигнал стр. 6
2.1.1. Дискретизиране и квантуване на телевизионен сигнал - (ITU - R - 601) стр. 6
2.1.2. Цифров мултиплексен сигнал стр. 11
2.2. Кодиране стр. 13
2.2.1. Кодиране на източника и на канала за пренос стр. 13
2.2.2 Защита от грешки и капацитет на канала за пренос стр. 18
2.3. MPEG – Кодиране стр. 22
2.3.1 MPEG стандарти стр. 22
2.3.2 MPEG-2 кодиране - основа на цифровата телевизия стр. 24
2.3.3 Съкращаване скоростта на цифровия поток на видео сигнал стр. 28
ГЛАВА 3. ЦИФРОВИ МОДУЛАЦИИ стр. 32
3.1. Общи сведения стр. 32
3.2. Фазови модулации стр. 35
3.3. Квадратурна амплитудна модулация стр. 41
3.4. Ортогонално честотно разпределяне и мултиплексиране (OFDM) стр. 44
ГЛАВА 4. СТАНДАРТ ЗА НАЗЕМНО ТЕЛЕВИЗОННО РАЗПРЪСКВАНЕ
DVB-T. ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИТЕ стр. 49
4.1. Стандарт за наземно телевизионно разпръскване DVB-T. Общи сведения стр. 49
4.2. Избор на парметните при DVB-T стр. 50
ГЛАВА 5. ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ЦИФРОВ
ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ ПРЕЗ НАЗЕМНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА
РАЙОНА НА ГРАД СОФИЯ стр. 57
5.1. Избор на параметрите стр. 57
5.2. Изходни данни за предавателните станции стр. 58
5.3. Зона на обслужване на телевизионна станция “София” стр. 59
5.4. Зона на обслужване на телевизионна станция “Витоша” стр. 59
5.5. Изходни мощности на предавателите стр. 60
5.6. Синхронизация и пренасяне на сигнала до станциите стр. 60
ГЛАВА 6. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр. 63
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА стр. 66

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018