. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Електроника
 
 
Каталожен номер:
6003
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Електроника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проектиране на фотоволтаична централа свързана с Електрическа мрежа
Страници:
72 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2012
Добавена в сайта на:
02.05.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание Страница

1 Въведение …………………………………………………………. 4
1.1. Мотивация…………………………………………………………… 4
1.2 Състояние на електроенертитеката в България ............................. 5
1.3. Цел на дипломната работа ............................................................... 8

1.4. Преглед и пояснения към съдържанието ........................................ 9

2. Строеж и начин на работа на фотоловлтаици ................................ 9
2.1 Градивни елементи на фотоловтаична система ........................... 9
2.2 Функция, свойства и категоризация на фотоволтаични клетки .....10
2.3 Фотоволтаични модули ................................................................... 14
2.3.1 Технически данни на фотоловтаични модули .............................. 15
2.3.2 Състоянието на фотоволтаици на пазара ....................................... 21
2.4 Инвертор ............................................................................................ 23
2.4.1 Принцип на действие на инвертор………………………………. 24
2.4.2 Видове инвертори ............................................................................ 25
2.4.3 Параметри и данни на инвертора ................................................... 27
2.4.4 Функцията Maximum – Power – Point - Tracking на инвертора ... 30
2.5 Акумулатор за фотоволтаична система .......................................... 30

3 Проектиране на фотоволтаична система ......................................... 32
3.1 Избор вида на фотоволтаична система ........................................... 32
3.2 Последователност на проектиране .................................................. 34
3.3 Определяне на необходимата мощност .......................................... 35
3.4 Слънчева радиация за региона ......................................................... 37
3.5 Определяне на необходимата инсталирана мощност на
Фотоволтаичната централа в kWp............................................................... 42
3.6 Избор на фотоволтаични модули .................................................... 49
3.7 Оразмеряване и избор на модулен инвертор ................................. 50
3.7.1 Критерии за избор на модулен инвертор ....................................... 51
3.7.2 Изчисляване на граничните напрежения на инвертора ..................52
3.7.3 Съотношение между мощностите на модулите и инвертора ........54
3.7.4 Избора на инвертор от продуктовата номенклатура ..................... 56
3.8 Избор на бидирекционнен инвертор ............................................... 59
3.9 Избор на акумулатор ........................................................................ 62

4 Компютърна симулация ................................................................... 65
4.1 Избор на симулационна програма ………………………………. 65
4.2 Симулация с програмен продукт Polysun V5.7 със съпоставка на резултатите от симулация и анализ ............................................... 67

5 Обобщения ......................................................................................... 76
5.1 Инвестиция………………………………………………………… 76
5.2 Икономически анализ на проекта ……………………………….. 77
5.3 Заключение ....................................................................................... 78
Информационни източници ............................................................ 79
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018