. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Философия
 
 
Каталожен номер:
5961
Област:
Философия и психология
Дисциплина:
Философия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проекции на собствения „Аз” върху образа на партньора в интимните отношения
Страници:
135 стр.
Цена:
150 лв.
Университет:
СУ
Година:
2011
Добавена в сайта на:
09.04.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод / 3
Глава първа. Теоретична постановка на проблема / 5
1. Обща характеристика на „Аз-образа” / 5
1.1. Теоретични интерпретации / 5
1.2. Развитие на „Аз-образа” при юноши и младежи / 14
Глава втора. Интимни взаимоотношения / 18
2.1. Фактори и критерии за избор на интимен партньор / 21
2.2. Идеали в интимните взаимоотношения / 24
2.3. Механизми на влияние на „Аз-образа” при избор на партньор / 29
Глава трета. Емпирично изследване на проекциите на собствения „Аз” върху образа на партньора в интимните взаимоотношения / 33
3.1. Предмет, обект и хипотези на емпиричното изследване / 33
3.2. Методика и дизайн на емпиричното изследване / 36
3.3. Анализ и интерпретация на данните от емпиричното изследване / 44
3.3.1. Данни за вътрешната организация на „Аз-образа” / 44
3.3.2. Съдържателен анализ на сходствата и различията между „Аз-образа” и идеала за интимен партньор / 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ / 65
ПРИЛОЖЕНИЯ / 69
ЛИТЕРАТУРА / 129 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018