. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Медицина
 
 
Каталожен номер:
5953
Област:
Медицина
Дисциплина:
Медицина
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Верификация на пациенти при модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT)
Страници:
46 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Година:
2012
Добавена в сайта на:
08.04.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:

Съдържание:

1. Увод .........................................................................................................3
2. Същност на МИЛЛ .................................................................................6
3. Цел и задачи ...........................................................................................13
3.1.1 Цел ................................................................................................13
3.1.2 Задачи .......................................................................................... 13
4. Материали и методи ..............................................................................15
4.1.1 Материали ................................................................................... 15
4.1.2 Методи ..........................................................................................19
5. Критерии за оценка на резултатите ......................................................26
6. Резултати и обсъждане ..........................................................................27
7. Заключение .............................................................................................45
8. Използвана литература……………………………………..46
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018