. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
 
 
Каталожен номер:
5873
Област:
Икономика
Дисциплина:
МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Маркетингово изследване за фирма Ориндж
Страници:
13 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2012
Добавена в сайта на:
10.03.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
Маркетингово изследване за фирма Ориндж

1. ВЪВЕДЕНИЕ................................................................................................................3
1.1. Дефиниране на проблема...........................................................................4
1.2. Задачи на изследването .............................................................................4
1.3. Обект и Предмет на изследването ...........................................................4
1.4. Цел..................................................................................................................4
1.5. Обхват............................................................................................................4
1.6. Времеви обхват............................................................................................5
2. ОСНОВНА ЧАСТ.......................................................................................................6
2.1. Критичен анализ..........................................................................................6
2.2. Хипотези........................................................................................................6
2.3. Метод на изследването................................................................................7
2.4. Средство за събиране на данните.............................................................7
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................8
4. БИБЛИОГРАФИЧНА СПРАВКА..........................................................................9
5. Приложение 1.............................................................................................................10
Рис.1 Диаграма на пазарния дял в сегмента от 2008 до 2011г.......................10
Рис.2 Графика на пазарния дял в сегмента от 2008 до 2011г.........................10
6. Приложение 2.............................................................................................................11
Анкетна карта.......................................................................................................11

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019