. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управлениена човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
5405
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управлениена човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза: „Мотивацията на човешките ресурси като част от управление им”
Страници:
68 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2012
Добавена в сайта на:
02.12.2012
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
ГЛАВА ПЪРВА
Теоретично-методологични проблеми свързани с мотивацията
1.Същност на мотивацията
1.1. Определение и видове мотивация
1.2. Място на мотивацията в управлението на човешките ресурси
1.3. Мотивите и мотивацията в сферата на управлението на човешките ресурси
1.3.1. Мотивационни модели
1.3.2. Мотивационни теории
1.3.2.1. Теории за потребностите
1.3.2.2. Теории за мотивационния процес
1.4. Взаимовръзка между мотивация,удовлетвореност и изява
1.5. Ролята на парите като мотиватор
1.6. Видове мотивация към труд
1.7. Мотивиране
2. Методология на изследването

ГЛАВА ВТОРА
Изследване и анализ на мотивацията на човешките ресурси,като част от управлението им във фирма „Хидро-проект” ООД
1. Кратка характеристика на предприятието
1.1. Структура на персонала
1.1.1. Разпределение на персонала по трудови категории
1.1.2. Разпределение на персонала въз основа на квалификацията
1.1.3. Разпределение на персонала по образование
1.1.4. Разпределение на персонала по пол и възраст
1.2. Структура на възнагражденията
1.3. Стимули и санкции
2. Фактори влияещи върху мотивацията на персонала
2.1. Мотивацията като средство за удовлетворяване на очакванията за израстване и квалификация
2.2. Мотивацията и социалните контакти
2.3. Управлението на човешките ресурси и влиянието му върху мотивацията
2.4. Работното място и връзката му с мотивацията
3. Анализ на мотивираността на персонала в фирма „Хидро-проект” ООД
4. Изводи от проведения анализ

ГЛАВА ТРЕТА
Възможност за повишаване на мотивацията във фирма „Хидро-проект” ООД
1. Стимулиране чрез използване на нови форми и системи на трудовото възнаграждение
2. Работното място като мотивиращ фактор

Заключение

Използвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018