. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Международни отношения
 
 
Каталожен номер:
5074
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международни отношения
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Присъединяване на Р България към ЕС и НАТО
Страници:
57 стр.
Цена:
30 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2011
Добавена в сайта на:
26.10.2012
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

УВОД................................................................................................................. 3
1. Присъединяване на Р България към Европейския съюз.................... 4
1.1. Европейски съюз – структура и институции........................................................... 4
Европейски институции............................................................................................ 4
1.2. Исторически, икономически и социални измерения на членството на
България в Европейския съюз ............................................................................................ 12
Органи на политически диалог................................................................................13
1.3. Исторически стъпки по пътя към Европа.................................................................... 14
1.4. Договор за присъединяване на България към Европейския съюз.............................. 18
1.5. Успешни практики от подготовката на България за присъединяване
към ЕС и от опита на някои страни членки.........................................................................20
1.5.1. Програма ФАР............................................................................................................ 20
Програма ИСПА................................................................................................... ......25
Други програми.................................................................................................... ......26
НСРР-2007-2013..........................................................................................................27

1.5.2. Добри практики в някои от държавите - членки на Европейския съюз............... 27
-Швеция....................................................................................................................... 27
-Холандия.................................................................................................................... 28
-Германия.................................................................................................................... 29
-Полша......................................................................................................................... 29
-Унгария...................................................................................................................... 30
-Естония....................................................................................................................... 31
-Словения..................................................................................................................... 32
1.6. Макроикономически ползи и разходи от членството на Р България
в Европейския съюз................................................................................................................32
1.7. Лисабонска стратегия...................................................................................................37
1.8. ЕВРОПА-2020- интелигентна, зелена, на всички......................................................39

2.Присъединяване на България към НАТО...............................................................41

2.1. НАТО- създаване,същност и роля............................................................................41
2.2. Предистория и първи дипломатически стъпки за присъединяване на
България към НАТО..............................................................................................................42
2.3. Ролята на НАТО за сигурността...............................................................................44
2.4. Процесът на интеграция на България в евроатлантическите и европейските структури.................................................................................................................................46
2.5. Реформата в Отбранителната промишленост и планът на действие за членство в НАТО........................................................................................................................................48
2.6. Национална военна стратегия в изграждането и поддържането на отбранителните възможности на страната.......................................................................... 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................................54


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018