. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Финансов анализ
 
 
Каталожен номер:
4633
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финансов анализ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Годишен финансов отчет за дейността на фирма „Юнион-Ивкони” ООД
Страници:
17 стр.
Цена:
10 лв.
Година:
2011
Добавена в сайта на:
06.08.2012
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод............................................................................................................................................3
Изложение.................................................................................................................................4
 Кратка историческа справса.............................................................................4
 Обща информация.............................................................................................4
1.Баланс.....................................................................................................................................6
1.1.Имоти, машини, съоръжения и оборудване.....................................................................6
1.2.Нематериални активи.........................................................................................................7
1.3.Финансови активи...............................................................................................................8
1.4.Търговска репутация...........................................................................................................8
1.5.Материални запаси..............................................................................................................8
1.6.Текущи търговски и други вземания.................................................................................9
1.7.Данъци за възстановяване..................................................................................................9
1.8.Финансови активи текущи.................................................................................................9
1.9.Парични средства................................................................................................................9
1.10.Собствен капитал............................................................................................................10
1.11.Нетекущи финансови пасиви.........................................................................................10
1.12.Отсрочни данъчни пасиви..............................................................................................11
1.13.Текущи финансови пасиви.............................................................................................12
1.14.Текущи търговски и други задължения........................................................................12
1.15.Данъчни задължения.......................................................................................................12
1.16.Задължения към персонала............................................................................................13
2.Отчет за приходите и разходите......................................................................................13
2.1.Приходи..............................................................................................................................13
2.2.Разходи...............................................................................................................................14
3.Финансови рискове............................................................................................................16
4.Финансови показатели......................................................................................................17 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018