. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 
 
Каталожен номер:
4025
Област:
Публична администрация
Дисциплина:
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
”РЕФОРМА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
Страници:
53 стр.
Цена:
25 лв.
Добавена в сайта на:
10.12.2011
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 5
1.1. Същност и значение на реформата за модернизиране на държавната администрация 5
1.2. Укрепване капацитета на държавната администрация 7
1.3. Децентрализация на държавното управление 10
1.4. Управление на човешките ресурси 11
1.5. Административно обслужване 13
1.6. Контрол и отчетност в администрацията 15
1.7. Прилагане на добри практики (Benchmarking) 16

ГЛАВА ВТОРА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕФОРМАТА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 17
2.1. Създаване на Министерството на държавната администрация и административната реформа 17
2.2. Основни приоритети на МДААР 18
2.3. Модернизация и организационно развитие на държавната администрация 19
2.4. Развитие на електронното правителство 23
2.5. Засилване на прозрачността и почтеността в държавната администрация 25
2.6. Функции на дирекция \"Инспекторат за държавната администрация\" (\"ИДА\") 28
2.7.Разширяване на каналите за обратна връзка с гражданите и бизнеса 30

ГЛАВА ТРЕТА
НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ РЕФОРМАТА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 34
3.1. За по-добро административно обслужване 34
3.2. Общи стандарти от присъединяването ни към ЕС 36
3.3.Харта на клиента 37
3.5.Улесняване достъпа до услугите 40
3.6. Предоставяне на услуги чрез интернет 41
3.7. Обратна връзка с гражданите 42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 47
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018